لینک های دسترسی

Breaking News

فرانسه در صدد تصويب قوانين شديد تر دهشت افگني شده است


ژاک شيراک رئيس جمهور فرانسه ميگويد، يک سلسلۀ قوانين جديد ضد دهشت افگني حکومت وي را صلاحيت بيشتري در مبارزه با دهشت افگني خواهد داد. شيراک تاکيد کرد که تهديد دهشت افگني يک واقعيت است . اين لايحه امروز چهارشنبه به کابينۀ فرانسه ارائه شد. اگر اين لايحه تصويب شود،استفادۀ وسيعتر از ويديو هاي اکتشافي و افزايش ميعاد هاي حبس را براي دهشت افگنان محکوم ،اجازه خواهد داد. اين لايحه همچنان بمقامات فرانسه فرصت خواهد داد تا مظنونين را که به کشور هايي سفر ميکنند که فعاليت هاي آشکار دهشت افگني دارد، نظارت نمايند. امامنتقدين ميگويند اين لايحه آزادي هاي اساسي مدني را سلب خواهد کرد. ژان پير دوبيس رئيس جامعۀ حقوق بشر فرانسه ميگويد،بعضي پيشنهادات در ساير جا ها عملي شده و براي متوقف ساختن حملات دهشت افگني ناکام بوده است . وي ميگويد،دهشت افگنان توانستند تا در ماه جولاي با وجود موجوديت سيتم ويديو هاي اکتشافي ،بم هايي را در لندن تعبيه کنند.

XS
SM
MD
LG