لینک های دسترسی

ملل متحد هشدار ميدهد که قلت پول انتقال تدارکات را توسط هليکوپتر متوقف خواهد ساخت


مقامات ملل متحد خواستار ۲۵۰ مليون دالر ديگر براي کمک بمصيبت رسيدگان زللزه در پاکستان شده ميگويد اگر اين مبلغ نرسد هزاران تن از مصيبت رسيدگان هلاک خواهند شد. يان ڤندرمورتل انسجام دهندۀ کمک عاجل ملل متحد ميگويد آن سازمان خواستار ۵۵۰ مليون دالر شده بود ولي تا بحال صرف ۱۱۷ مليون دالر بدست آورده است. يک تقاضاي جديد بروز پنجشنبه صرف ۱۶ مليون دالر ببار آورد. او امروز طي يک کنفرانس مطبوعاتي در مظفرآباد گفت به ۲۵۰ مليون دالر ديگر اشد ضرورت است. مامورين ملل متحد همچنان امروز گفتند آن سازمان جهاني صرف براي يک هفته ميتواند هليکوپترها را فعال نگه دارد. هليکوپترها ستون فقرات مساعي انتقال خيمه، کمپل و مواد غذائي به تقريباً سه مليون نفري را تشکيل ميدهد که بخاطر زلزله بيخانمان شده اند. تبصره هاي مايکل جونز به تعقيب بيانات روزهاي اخير مامورين امور خيريه صورت ميگيرد که در مورد دريافت مقدار کم کمک اعانه براي پاکستان بمقابل تقاضاهاي عاجل هشدار ميدادند. جامعۀ بين المللي بروز چهارشنبه در ژنيو ۵۸۰ مليون دالر را براي کمک عاجل بمصيبت رسيدگان و بازسازي پاکستان تعهد کردند ولي صرف ۱۶ مليون دالر آن براي کمک عاجل بود. قرار بود امروز دپلومات هاي هندي به پاکستان وارد شده و در مورد باز کردن سرحد بين دو کشور در کشمير بمنظور کمک در راۀ نجات هزاران مصيبت ديدۀ زلزله در جانب پاکستاني سرحد که معروض بخطر هستند، مذاکره کنند. در کشمير هند، رهبر عاليرتبۀ مذهبي منطقه بار ديگر خواستار باز کردن سرحد شد و ده ها هزار نفر حين اداي نماز جمعه براي قربانيان و مصيبت ديدگان زلزله اتحاف دعا کردند. پنجاه و پنج هزار نفر که اکثريت شان را کشميري ها تشکيل ميداد درين زلزله هلاک شدند.

XS
SM
MD
LG