لینک های دسترسی

ريس ادارۀ امور کودکان ملل متحد - جلوگيري از تلفات بيشتر ناشي از زلزلۀ ماۀ گذشته.


ان وينيمن ، ريس ادارۀ امور کودکان ملل متحد ، در مساعي براي جلوگيري از تلفات بيشتر ناشي از از زلزلۀ ماۀ گذشته در پاکستان ، بار ديگر تقاضائي کمک را کرده است. خانم ويني من ، اين تقاضا را پس از ديدار از مناطق آٌسيب ديده در پاکستان ، اظهار نمود.

کارمندان امداد ميگويند درين مناطق ، حدود ۲۰۰ هزار نفر ، هنوز هم از کمک هاي بشري بر خورد دار نيستند. جنرال جان ابي زيد ، ريس قوماندانئ مرکزئ امريکا ، جهت ملاقات با مقامات ارشد ، در مورد مساعي امداد ، بروز يکشنبه به پاکستان رفته بود.

ضمانا ، مامورين موسسات بين المللي تعاوني ، از توافق حاصل شده بين هند و پاکستان ، براي باز کردن سرحد شديدا نظامي شدۀ شان در منطقه کشمير مورد منازعه ، جهت کمک به قربانيان زلزلۀ ماه گذشته ، استقبال کرده اند.

در بيانيه منتشره حکومات اين دو کشور که بروز يکشنبه در اسلام آباد پخش شد ، گفته شده است که گذرگاه ها ، در پنج محل سرحد باز خواهند بود ، تا مردم سر از تاريخ ۷ نوامبر بتوانند پياده به هر دو طرف خط ، نزد خانواده هاي شان بروند ، خانواده هاي که بخاطر اين سرحد غير حقوقي ، از همديگر جدا مانده اند.

حدود ۵۵ هزار نفر ، که اکثر شان در کشمير بود و باش داشتند ، در زلزله هشتم اکتوبر هلاک شده اند ، و طبق گفتۀ کارمندان امداد ، يک تعداد زيادي هم با خطرات ناشي از زمستان مناطق هيماليا ، مواجه اند.

XS
SM
MD
LG