لینک های دسترسی

درگذشت انفجار دهندۀ انتحاري بم درجلو  دفتر کار والي  ولايت هلمند


وزارت داخله افغانستان ميگويد يک منفجر کننده انتحاري بم امروزدوشنبه سعي کرد با منفجر ساختن يک بم تعبيه شده در موتر در خارج دفتر والي ولايت جنوبي هلمند، والي را به قتل برساند. يک سخنگوي وزارت داخله افغانستان ميگويد انفجار امروزدوشنبه فقط دقايقي قبل از آنکه مامورين محلي قرار بود دردفتر والي ملاقات کنند ،رخ داد . والي در اين انفجار صدمه نديد اما منفجر کننده انتحاري بم ، که يک تن خارجي خوانده شده ، شديداً زخمي شد و بعد در يک شفاخانه محلي جان سپرد . شخصي که مدعي بود سخنگوي طالبان است گفت مهاجم يک فعاليت گر طالبان بوده است . رژيم مخلوع طالبان و حاميان آن اخيراً فعاليت هاي شورشي شانرا عمدتاً در جنوب و شرق افغانستان شدت بخشيده اند.

XS
SM
MD
LG