لینک های دسترسی

Breaking News

کشور هاي کمک دهنده در پاکستان تعداد تلفات ناشي از زلزله را ۷۶ هزار نفر تخمين ميکنند


درحاليکه تخمين هاي تازه تعداد تلفات را در پاکستان بيش از ۸۶ هزار نفر نشان ميدهد مامورين امور بشري ملل متحد يک بارديگر براي آسيب ديدگان زلزله ماه گذشته در جنوب آسيا تقاضاي کمک نموده اند امروز سه شنبه يک ماه بعداز زلزلۀ به شدت هفت اعشاريه شش درجه به حساب ريکتر ، مامورين ملل متحد در پاکستان ميگويند که به ۴۲ مليون دالر اضافي براي کمک به آسيب ديدگان زلزله در جريان زمستان امسال ضرورت دارند . مامورين ابراز خوشبيني ميکنند که متيوان از يک فاجعه بشري جلو گيري کرد يک مامور عالي رتبه وزارت ماليه فرانسه امروز سه شبنبه گفت که ارقام تازه بر اساس ارزيابي اوضاع توسط بانگ جهاني و بانک انکشاف آسيا با ادارات بين المللي در محل ، صورت گرفته است اما کمسيون امداد فدرال پاکستان هنوز تعداد تلفات جاني را که ۷۳ هزار و دوصدو هفتاد و شش تن در هفته گذشته اعلام کرده بود تغيير نداده است در عين زمان جن اگلند امر امداد ملل متحد ميگويد که اداره او در نطر دارد براي ۳۵۰ هزار نفر که توقع ميرود از مناطق کوهستاني در زمستان پايين بيايند ، کمک هاي را تدارک نمايد . اگلند که بروز دوشنبه در واشنگتن صحبت ميکرد هوشدار داد که وقت براي رسانيدن امداد به آسيب ديدگان زلزله در مناطق دوردست ، قبل از رسيدن زمستان ، بسيار کم مانده است بروز دوشنبه ، پاکستان و هند سرحدات شانرا در امداد مرز فعلي در کشمير براي تبادله مواد امداد باز نمودند

XS
SM
MD
LG