لینک های دسترسی

مواصلت انان به بغداد و انفجار يک بم در آن شهر.


کوفي انان ، منشي عمومي ملل متحد امروز بطور غيرمترقبه از عراق ديدن کرد. او در حالي به بغداد مواصلت کرد که بمي در يک بازار آن شهر منفجر شده و حد اقل پنج نفر را هلاک ساخت.

کوفي انان با ابراهيم الجعفري، صدراعظم عراق ملاقات نموده و متعاقباً هردو در يک کنفرانس مطبوعاتي اشتراک کردند. او از کنفرانس پيشنهادي جامعۀ عرب در مورد آشتي ملي که قرار است در قاهره داير گردد پشاتياني نموده آنرا براي عراق مطلقاً حياتي خواند.

سفر رهبر ملل متحد با توقف کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده و جک سترا، وزير خارجۀ برتانيه توام است. اين اولين بازديد کوفي انان از عراق از وقت برانداختن صدام حسين از قدرت توسط قواي تحت رهبري ايالات متحده در ماۀ اپريل سال ۲۰۰۳ باينطرف است.

ملل متحد چندين ماه بعدتر ازان وقتي از عراق خارج شد که يک بم تعبيه شده در يک لاري در مقر آن سازمان در بغداد منفجر شده ۲۲ نفر را بقتل رسانيد. بم گزاري مهلک امروزي که حد اقل ۱۹ نفر را زخمي ساخت، صرف دو روز بعد از بم گزاري انتحاري در يک رستوران مزدحم در بغداد صورت گرفت که ده ها نفر را هلاک ساخت.

XS
SM
MD
LG