لینک های دسترسی

Breaking News

ملاقات مامورين ارشد اسرائسيلي و فلسطيني در حاشيه کانفرانس  تکنولوجيکي 


محمود عباس رهبر فلسطينيها و سيلوان شلوم وزير خارجه اسرائيل بروز چهارشنبه در حاشيه کانفرانسي بر موضوعات تکنولوجي در تونس ، بطور غير پيش بيني شده در تونس باهمديگر ملاقات کردند . اين ملاقات سي دفقيقه ئيي اولين تماس بسويه عالي بود که اسرائيل وفلسطينيها ظرف ۵ ماه اخير بعمل آمد . معاونين هردو جانب اينملاقات بين اسرائيل و فلسطيني ها را که درآن رئيس جمهر موريتانيا نيز شرکتد اشت دوستانه خوانده و گفتند مامروين اسرائيلي و فلسطيني برعمليه صلح روبه زوال شرقميانه مذاکره کردند . غباس و شلوم بعدتربا کوفي عنان سرمنشي موسسه ملل متحد براي مذارکات بيشتردر پايتخت تونس ملاقات کردند . بعد از اين ملاقات عباس به خبرنگاران گفت مذاکرات بر توافقاتي متمرکز شد که به ميانجي گري ايالات متحده بروز سه شنبه صورت گرفت و به باز شدن مجدد سرحدات باريکه غزه بروي مسافرت و تجارت فلسطيني ها بيانجاميد . محمود عباس همچنان گفت هر دو طرف بر ملاقات هاي بيشتر مذاکره کردند .

XS
SM
MD
LG