لینک های دسترسی

Breaking News

وزارت داخلۀ عراق: گزارش شکنجۀ زندانيان مبالغه آميز است


وزير داخلۀ عراق ميگويد گزارش هاي شکنجۀ زندانيان سني عرب در يک زندان محرمانه مبالغه آميز است. بيان جبر ميگويد هفت زنداني علائم شکنجه را نشان ميدهند. او تاکيد کرد که مسؤلين اين تخطي ها حساب ده خواهند بود. بيان جبر آنهائي را که در زندان نگهداري ميشوند دهشت افگنان خطرناک خواند. او همچنان اين ادعا را رد کرد که همۀ زندانيان عرب هاي سني بودند و حد اقل يک نفر شيعه را که درانجا اسير بود، مثال داد. قبلاً در طول روز تورن جنرال حسين کمال، معاون بيان جبر بمنظور جلوگيري از وقايع سؤ رفتار خواستار توحيد قوماندۀ زندان ها گرديد. در عين زمان، مامورين نظامي ايالات متحده پشتيباني از يک تحقيقات عراقي را در مورد زندان ها، عرضه نمود. اما حزب عمدۀ سني هاي کشور يک تحقيقات بين المللي را تقاضا ميکند. و قواي نظامي ايالات متحده امروز گفت يک بم يک عسکر قواي پيادۀ بحريه را ديروز در نزديک حديثه هلاک ساخت.

XS
SM
MD
LG