لینک های دسترسی

رئيس جمهور ازبکستان وزير دفاع را برطرف کرد


اسلام کريموف، رئيس جمهور ازبکستان، قدير گلياموف، وزير دفاع آن کشور را که اتحاديۀ اروپائي مسؤل مرگ تا ۵۰۰ نفر در ماۀ مي در انديجان ميخواند، برطرف کرده است. قدير گلياموف يکي از ۱۲ مامور حکومت ازبکستان است که دول عضو اتحاديۀ اروپائي بخاطر نقش شان در سرکوبي مظاهرات احتجاجيه در انديجان براي يک سال ممنوع الدخول اعلام کرده است. اسلام کريموف روسلان مرزايوف، منشي شوراي امنيت را که درين فهرست ۱۲ نفري شامل است بحيث وزير دفاع تعيين کرده است. حکومات اتحاديۀ اروپائي که همچنان فروش اسلحه را به ازبکستان منع قرار داده گفتند منع ويزه صرف متوجۀ کسانيست که در استفاده از قوه و جلوگيري از تحقيقات مستقل، نقش مستقيم داشته اند. شاهدان عيني عساکر حکومتي را ديدند که بر اجتماع احتجاج کنندگان آتش گشوده و حد اقل ۵۰۰ نفر را کشتند. مامورين حکومت ازبکستان ميگويند ۱۸۷ نفر هلاک شدند که اکثريت شان تندروان اسلامي و افراد قواي امنيتي بودند.

XS
SM
MD
LG