لینک های دسترسی

خشونت گسترده  در انتخا بات پارلماني مصر


شاهدان عيني ميگويند در اثر تصادمات در جريان راي گيري دوردوم انتخابات پارلماني مصر، ده ها تن ازراي دهندگان مصري و کارمندان مبارزات انتحاباتي مصر در مراکز رايدهي آن کشور زمخمي شده اند . گروه « اخوان الملسلمين » مخالف حکومت که دردور اول انتخابات در هفته قبل کاميابي هائي را نصيب شد نيز ميگويد دست کم ۳۵۰ تن از کارمندان انتخاباتي ورايدهندگان مصري امروز يکشنبه در ۹ ولايت مصر بازداشت شدند . يک سخنگوي آن گروه گفت اوباش ها با کمک دنده هاي چوبي، ميله هاي فلزي و شمشيرها بر افراد گروه اخوان المسلين حمله کردند . حکومت مصر بر اين اتهامات تبصره اي نکرده است . دوردوم انتخابات پارلماني مصر شامل ۱۷۰۰ داوطب در ۷۲ حوزه انتخاباتي در وادي نيل و شهر هاي کليدي شمالي و مرکزي مصر ميگردد. در دور اول انتخابات، حزب بر سر قدرت در مصر از جمله ۴۵۴ کرسي پارلماني ۱۱۲ آنرا نصيب شده است . اخوان المسلين ۳۴ کرسي را حاصل نموده و حضور اش را در پارلمان مصر دو برابر ساخته است . دور سوم و نهائي انتخابات پارلماني مصر به تاريخ اول دسامبر بعمل خواهد آمد .

XS
SM
MD
LG