لینک های دسترسی

اعزام يک هيات هندي  براي کسب رهائي يک انجينير هندي اختطاف شده ذريعه  شورشيان طالب  در افغانستان


هند يک هيات مامورين خودراجهت سعي براي رهائي يک انجنير هندي به کابل مي فرستد که اواخر شنبه ذريعه طالبان مظنون در ولايت جنوب غربي زابل اختطاف شده است . منموهن سينگ، صدراعظم هند که از اختطاف « ام آر کتي » ، انجينير هندي شديداً نگران شده است ، يک جلسه عاجل کابينه بشمول شيام سالان ، سکرتر امور خارجي و « ام که نالارايانان ، را داير کرد . شخصي که مدعي است سخنگوي طالبان است گفته است انجنيير هندي و سه کارمند افغاني اش در محل خواهند کشت مگر اينکه شرکت دولتي تعميراتي جاده ها ي هند تا شام سه شنبه بوقت محل افغانستان را ترک گويد . کتي و سه تن از کارمندان افغان او در يک پروژه تعميراتي جاده ها در بين شهر جنوبي قندهارو هرات در غرب افغانسنان کار ميکردند .

XS
SM
MD
LG