لینک های دسترسی

Breaking News

تيرانرازي افراد مسلح درعراق بر يک بس حامل  زايرين شيعه 


در بغداد ، پايتخت عراق ، افراد مسلح بر يک بس حامل زايرين شيعه گلوله باري ک ده سه تن آنها را قتل و چندين تن ديگر را، که همه به زيارتگاه ها در جنوب بغداد ميرفتند، زخمي ساخته اند . حمله امروز دوشنبه به دنبال ناپديد شدن چهار کارمند امور بشري غرب بروز شنبه دست داده است . يک مامور کانادائي اختطاف دو تن برتانوي ، دو کانادائي و يک امريکائي را بروز يکشنبه افشاکرد و اما تفصيل و جزييات آنرا اظهار نکرد . وزارت خارجه بریتانیا گفته است در باره اين گذارشها تحقيق مي کند که دست کم دو تن ازاتباع برتانوي در زمره کساني اند که در گلوله باري امروز در عراق کشته شده اند . مامورين ايالت متحده اکنون تائيد کرده اند که يک تن امريکائي مفقود شده است و وزارتخارجه بريتانيا ميگويد يک کارمند امدادي برتانوي نيز غايب است . تا کنون کسي بطور علني ادعاي مسئوليت نکرده است . و در يک انکشاف ديگرر قواي نظامي ايالات متحده ميگويد ۲۰ مظنون شورشي امروز دوشنبه درولايت بابل عراق واقع درجنوب بغداد دستگير شده اند . و بطور جداگانه مقامات ميگويند عساکر ايالات متحده بيش از ۲۷۰ گلوله هاوان را در يک پايگاه نظامي متروک عراقي در نزديکي کيرکوک کشف کرده اند .

XS
SM
MD
LG