لینک های دسترسی

سعي مامورين  اتحاديهاروپائي و  کشور هاي حوزه مديترانه  براي تعريف  دهشت افگني


مامورين اتحاديه اروپائي و حوزه مديترانه ، که در يک جلسه سران در بارسيلونا ي هسپانيه تشکيل جلسه داده اند ، قبل بر اختتام جلسات دو روزه شان ، امروز دوشنبه بر فايق شدن بر اختالافات بر چگونگي تعريف « دهشت افگني » بذل مساعي مي کنند . ديپلوماتها تا دير ساعات شب وقبل بر اينکه مذاکرات رسمي براي تهيه کود يا دستورالعمل برخورد با دهشت افگني از سر گرفته شود ، بذل مساعي کرده اند . بعضي از نمايندگي هاي دول عربي مي خواهند بين دهشت افگني وآنچه را که « جنبش هاي مقاومت » مي خوانند تفريق موجود باشد. اما مامورين اروپائي اصراردارند که کود يا دستورالعمل خود منعکس ميسازد که دهشنت افگني هيچگاه توجيه نمي گردد. جلسه جاري دهمين جلسه سران مشارکت اروپائي و مديترانه است که ۲۵ کشور اتحاديه اروپائي ، اسرائيل ، مقام خود مختاري فلسطينيها و هشت کشور عربي حوزه مديرترانه را در بر مي گيرد. تنها رهبران ترکيه و مقام خود مختار فلسطينينها در زمره دولت هاي حوزه مديترانه دراين جلسات شرکت دارند . و ديگران بدلايل ايل مختلف در لآن شرکت نکرده اند .

XS
SM
MD
LG