لینک های دسترسی

رئيس جمهور قزاقستان در انتخابات مجدد برنده شد


ناظرين بين المللي ميگويند پيروزي سرتاسري نورسلطان نظر بايوڤ رئيس جمهور قزاقستان، تقلبي است . ناظرين سازمان امنيت وهمکاري در اروپا که رايگيري روز يکشنبه در آن کشور را نظارت ميکردند امروز دوشنبه اعلاميۀ را نشر کردند. آنها به چندين تخلف اشاره کرده اند که شامل محدويتها بالاي مبارزات انتخاباتي ، مداخله در مراکز راي دهي ، دادن چندين راي توسط يک شخص و فشار بالاي افراد جهت دادن راي به نفع يکي از کانديدان ميباشد. معهذا يک گروه ناظرين کشور هاي مستقل مشترک المنافع تحت رياست روسيه ميگويد راي گيري آزادانه وعادلانه بوده است . قبلاً کميسيون مرکزي انتخاباتي قزاقستان اعلام داشت که نتايج مقدماتي نشان ميدهد که نظر بايوڤ ۹۱ فيصد آرا بدست آورده است . کميسيون گفت نزديکترين رقيب نظر بايوڤ، همراه خان تويک باي رهبر مخالف تنها ۶ فيصد آراي راي دهندگان را نصيب شده است . امروز دوشنبه نظربايوڤ خطاب به طرفدارانش در آستانه انتخابات را بي سابقه، آزاد و عادلانه تعريف کرد.

XS
SM
MD
LG