لینک های دسترسی

اولين زن عراقي در محاکمۀ صدام حسين گواهي داد


اولين شاهد زن در محاکمۀ صدام حسين و هفت متهم ديگر گواهي داد. صداي اين زن عراقي براي حفظ هويت وي توسط آلات الکترونيکي تغير داده شده بود و درحاليکه امروز سه شنبه در يک محکمۀ خاص بغداد گواهي ميداد توسط يک پرده مخفي شده بود. اين زن در حاليکه گريه ميکرد بياد آورد که چگونه شکنجه شد و بعد از توقيف در شهر عمدتاً شيعه نشين دوجيل ، توسط عمال امنيتي برهنه شده بود. اين شهر صحنۀ يک اقدام سو قصد عليۀ صدام در سال ۱۹۸۲ بود. اگر رهبر مخلوع عراق مجرم شناخته شود به جزاي اعدام مواجه ميباشد. امروز سه شنبه وقتي اين زن بحيث شاهد، از مصيبت هايي که بروي روا داشته شده بود حرف ميزد، صدام ساکت نشسته بود . بروز دوشنبه دو شاهد ديگر بنا مهاي احمد محمد حسن و جواد عبدالعزيز جواد درمورد جزئيات تکان دهندۀ قتل ها و شکنجه هايي در دوجيل صحبت کردتد که توسط اعضاي رژيم صدام حسين فرمان داده شده بود.

XS
SM
MD
LG