لینک های دسترسی

وزير خارجۀ امريکا صدراعظم آلمان را در مورد استفاده از شکنجه اطمينان داد


خانم کاندليزا رايس وزير خارجۀ امريکا خانم انگلا مرکل صدراعظم جرمني را مجدداً اطيمنان داد که ايالات متحده امريکادرمورد استفاده از شکنجه در جنگ عليۀ دهشت افگني، اغماض نکرده است . اين دو خانم بعد از انجام مذاکرات، طي يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک امروز سه شنبه در برلين صحبت ميکردند. رايس ومرکل الزامات اخير در مورد انتقال مظنونين دهشت افگن توسط سي آي آ را به زندان هاي مخفي در اروپاي شرقي، مورد بحث قراردادند. خانم مرکل گفت تهديدات تازه نيازمند واکنش مناسب است اما بر ضرورت توازن بين پرنسيپهاي ديموکراتيک و مجاز ساختن ادارات استخباراتي جهت انجام وظايف شان تاکيد کرد. وي همچنان از رايس بخاطر تاکيد مصمم بودن ايالات متحده جهت رعايت از تعهدات بين المللي و رد شکنجه از خانم رايس تشکر کرد. خانم رايس گفت ايالات متحده از تمام ذرايع ممکن قانوني براي مبارزه با دهشت افگني استفاده خواهد کرد البته در چوکات قوانين و تعهدات بين المللي . وزير خارجۀ امريکا همچنان رهبر جرمني را اطمينان داد که واشنگتن به تماميت ارضي متحدينش احترام قايل است . خانم رايس در ساعات بعدي امروز سه شنبه بحيث بخشي از سفرش به پنج کشور اروپايي به رومانيا خواهد رفت.

XS
SM
MD
LG