لینک های دسترسی

Breaking News

رايس: ايالات متحده درمورد لايحه ادارات غيردولتي در روسيه نگران است


کانداليزا رايس وزير خارجه ايالات متحده ميگويد که امريکا در مورد لايحه پيشنهادي روسيه که فعاليت هاي ان جي او يا سازمان هاي غير دولتي را در انکشور شديداً کنترول ميکند نگران است. اين پيشهاد سازمان هاي غير دولتي که دران کشور کار ميکنند مکلف ميسازد بارديگر ثبت نام کنند ، اين اقدام بررسي هاي مامورين را وسيعتر ساخته براي سازمان هاي غير دولتي تمويل خارجي را دشوارتر ميسازد. کانداليزا رايس در حاليکه در شهر کيف صحبت ميکرد ابراز اميدواري نمود که ماسکو اهميت نقشي را که سازمان هاي غير دولتي در ايجاد يک « محيط ثابت و ديموکراتيک » ايفا مينمايد، درک کند. منتقدان اين پيشنهاد ميگويند که اين لايحه، مانع کوشش گروههاي مدافع حقوق بشر در روسيه خواهد شد. طرفداران آن اظهار ميدارند که پيشنهاد، مانع آن کشور هاي خارجي خواهد شد که از ان جي او ها براي مداخله در امور داخلي روسيه استفاده ميکنند.

XS
SM
MD
LG