لینک های دسترسی

افغانستان از توسعۀ قواي ناتو به جنوب کشور استقبال کرد


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان از توسعۀ قواي حافظ صلح ناتو بمناطق جنگ زدۀ جنوب کشور استقبال کرده ميگويد اين اقدام امنيت را تقويه ميکند. حامد کرزي امروز طي صحبت با خبرنگاران در کابل گفت در حال حاضر افغانستان به تنهائي منابع و قواي مورد ضرورت حفظ امنيت را ندارد. وزراي خارجۀ ناتو بروز پنجشنبه پلاني را بمنظور اعزام در حدود شش هزار عسکر براي تقويۀ ۹۵۰۰ عسکر حافظ صلح که هم اکنون در افغانستان خدمت ميکنند، تصويب نمود. قواي حافظ صلح که عمدتاً در شمال و غرب کشور و اطراف کابل مستقر ميباشد به جنوب که پايگاۀ بسياري از شورشيان شده توسعه مييابد. ناروي اعلام کرده است که بمنظور بهبود بخشيدن امنيت قواي حافظ صلح طيارات جت جنگي اف ۱۶ را بدسترس قواي ناتو قرار ميدهد. مامورين ناتو ميگويند خطرناکترين کار مقابله با شورشيان بدست قواي ۲۰ هزار نفري ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده باقي خواهد ماند. اما ناتو براي قواي افغاني تعليمات و کمک فراهم ميکند.

XS
SM
MD
LG