لینک های دسترسی

انقضاي ضرب الاجل اختطاف کنندگان براي گروگانها ي غربي  در عراق


ضرب الاجل معينه اختطاف کنندگان چهار گروگان غربي در عراق بسر رسيد بدون اينکه از سرنوشت آنها خبري باشد . گروه سابق ناشناس « غند شمشير هاي عدالت و راست کاري » اين فعالينر ا دو هفته قبل اختطاف کرد . اختطاف کنندگان گفتند گروگانهاي شانرا بروز شنبه خواهند کشت مگر اينکه همه زندانيان از محابس عراقي وزندان هاي تحت اداره ايالات متحده در عراق رها گردند . در عين حال قواي نظامي ايالات متحده ميگويد امروز يکشنبه يک عسکرامريکائي هنگامي کشته شد که بم کنار جاده در نزديکي گزمه او در بخش غربي بغداد منفجر شد . اين تازه ترين خشونت فقط چهار روزقبل از آن رخداد که راي دهندگان عراقي براي اولين بار ، از هنگام سقوط صدام حسين در ۲۰۰۳ براي انتخاب اعضاي پارلمان عراق راي ميدهند .

XS
SM
MD
LG