لینک های دسترسی

ملل متحد ميخواهد از يک تعداد بيشتر مامورين سوريه در قتل رفيق حريري تحقيقات کند


ملل متحد ميگويد يک تعداد بيشتر مامورين سوريه را جهت تحقيقات در قضيۀ قتل رفيق حريري، صدراعظم سابق لبنان احضار خواهد کرد. دتلڤ مهلز، رئيس هيئت تحقيقات ملل متحد طي مصاحبه با روزنامۀ المستقبل لبنان ميگويد تا چند روز آينده از سوريه اجازه ميخواهد تا يک تعداد بيشتر مامورين آن کشور را در مورد قتل حريري مورد سؤال قرار دهد. او از مامورين مشخصي نام نبرد. تحقيق کنندگان بين المللي در هفتۀ گذشته از پنج مامور سوريه در ويانا، پايتخت اتريش با رابطه بقتل ۱۴ فبروري رفيق حريري و ۲۲ تن ديگر از اثر انفجار بم، تحقيقات بعمل آوردند. دتلڤ مهلز گفت تحقيقات ويانا مثمرتر از تحقيقاتي بود که در دمشق صورت گرفته بود. تحقيق کنندگان ملل متحد در يک گزارش مقدماتي ماۀ اکتوبر يک تعداد مامورين امنيتي سوريه و متحدين لبناني شان را درين قتل دخيل دانستند.

XS
SM
MD
LG