لینک های دسترسی

وزير خارجۀ ايران به پاکستان مسافرت ميکند


منوچهر متقي، وزير خارجۀ ايران امروز چهارشنبه براي انجام يک سلسله مذاکرات که شايد شامل پروگرام ذروي ايران نيز باشد، عازم پاکستان ميشود. يک نطاق وزارت خارجۀ پاکستان گفت مسافرت دو روزۀ متقي بخشي از مساعي دوامدار جهت بهبود در روابط بين دو کشور ميباشد. پاکستان يکي از معدود کشور هايي است که از پروگرام ذروي ايران بمقابل انتقادات بين المللي دفاع نموده ميگويد، تمام کشور ها حق داشتن قدرت ذروي را دارند. همچنان پروگرام ذروي ايران با عبدالقدير خان سايسن دان پاکستاني ارتباط دارد که يک شبکۀ قاچاق تکنالوژي ذروي را اداره مي کرد. ماه گذشته ادارۀ بين المللي انرژي ذروي به ايران امر داد تا اسنادي را تسليم نمايد که گمان ميرود طرح هايي براي يک کلاهک ذروي باشد. ايران گفته است که آن کشور آن اسناد را از قدير خان دريافت داشته است .

XS
SM
MD
LG