لینک های دسترسی

Breaking News

ايالات متحده،و اتحاديۀ اروپا بخاطر تعلل در مذاکرات سازمان تجارت جهاني ملامت شده اند


نمايندگان ايالات متحدۀ امريکا و اتحاديۀ اروپايي درمورد بن بست در مذاکرات سازمان تجارت جهاني در هانکانگ اتهاماتي را تبادله کردند. امروز چهارشنبه هر دو جانب طرف مقابل را بخاطر امنتاع از باز کردن بيشتر بازار هاي تجارتي بخصوص تجارت محصولات زراعتي ملامت نمودند. مامورين اتحاديۀ اروپايي ميگويند آنها امتيازات قابل ملاحظۀ را پيشنهاد کرده اند اما اقدام مشابه را در ميان ساير شرکاي تجارتي مشاهده نميکنند. آنها همچنان گفتند که ايالات متحده بايد بعوض مواد غذايي براي کمک به کشور هاي نادار از پول نقد استفاده نمايد. در حاليکه نمايندگان روز دوم مذاکرات را تکميل نمودند، خبرنگاران صداي امريکا ميگويند اشتراک کنندگان موقف هاي شان را که خيلي دور از هم است در جريان مذاکره دو روزه مستخکم تر ساخته اند. مامورين سازمان تجارت جهاني هشدار دادند که اگر بزودي پيشرفتي صورت نگيرد، وقت شايد براي رسيدن بهرنوع مصالحه که تا ختم سال ۲۰۰۶ در نظر گرفته شده، بسر برسد . مامورين امريکايي همين حالا در صدد داير کردن دور ديگر مذاکرات بوده و ميگويند، تعيين وقت براي دور بعدي مذاکرات فشار را براي رسيدن بيک ضرب الاجل حفظ خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG