لینک های دسترسی

Breaking News

مجلس سنا روي قانون ضد دهشت افگني راي گيري ميکند


قرار است مجلس سناي کانگرس ايالات متحده امروز روي اين موضوع راي گيري کند که آيا قانون جنجال برانگيز ضد دهشت افگني را که بنام لايحۀ وطن پرستي ياد ميشود، تمديد کند يانه. اين لايحه که بعد از حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ تصويب گرديد قدرت حکومت فدرال را در مورد جستجو و مراقبت بيشتر ميسازد. مجلس نمايندگان بروز چهارشنبه لايحۀ مصالحوي مجلسين را تصويب کرد که اکثر مواد لايحه را تعديل نموده و براي چهار سال ديگر تجديد ميکند. اما چندين سناتور ديموکرات و جمهوريخواه ميگويند اين لايحۀ مصالحوي بحکومت قدرت زيادي در قسمت دسترسي به اطلاعات خصوصي اتباع ميدهد و بعضي از مخالفين لايحه تهديد کردند که از راي گيري روي آن ممانعت خواهند کرد. رئيس جمهور از سناتوران خواستار شده تا اين لايحه را تصويب کنند و ميگويد براي امنيت کشور لازم است. سخنگوي او امروز آن سناتوران را متهم کرد که سياست را بر مصونيت مردم امريکا مقدم ميدانند.

XS
SM
MD
LG