لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور الجزاير شفاخانۀ فرانسوي را ترک کرد


عبدالعزيز بوتيفليقه، رئيس جمهور الجزاير بعد از سه هفته تداوي براي زخم معده، شفاخانۀ فرانسه را ترک کرد. آژانس خبرگزاري رسمي الجزاير ميگويد عبدالعزيز بوتيفليقه امروز شفاخانۀ نظامي پاريس را ترک کرد. آژانس گفت به رئيس جمهور ۶۸ سالۀ الجزاير توصيه شده که قبل از آغاز مجدد کار براي مدتي استراحت کامل نمايد. هنوز معلوم نيست که رئيس جمهور الجزاير دورۀ نقاهت را در فرانسه سپري ميکند ويا اينکه بوطن باز ميگردد. عبدالعزيز بوتيفليقه که در سال ۲۰۰۴ براي يک دورۀ دوم پنج ساله انتخاب گرديد بتاريخ ۲۶ نومبر جهت تداوي به فرانسه رفت. يک بيانيۀ شفاخانه حاکيست که رئيس جمهور الجزاير تحت عمليات مؤفق جراحي قرار گرفته بود.

XS
SM
MD
LG