لینک های دسترسی

رئيس جمهور دستور استراق سمع را تائيد کرد


جورج بش، رئيس جمهور تصميم مبني بر اجازه دادن محرمانه به ادارۀ امنيت ملي جهت استراق سمع مکالمات مظنونين بدهشت افگني در ايالات متحده را تائيد و ازان مدافعه کرده است. رئيس جمهور امروز طي يک بيانيۀ تلويزيوني گفت از صلاحيت قانوني که قانون اساسي اعطا کرده کار گرفته و اين پروگرام را اجازه داد. اين موضوع بروز جمعه توسط وسايل نشراتي گزارش داده شده بود. او گفت اعضاي کانگرس بيش از ده بار با رابطه باين موضوع در جريان قرار داد شده بودند که بمقامات فدرال صلاحيت داده شده بود تا به تلفون هاي بين المللي گوش داده شده و اي ميل هائي که بخارج فرستاده ميشد و يا از خارج ميامد خوانده شود. رئيس جمهور همچنان ازان ماموري که اسمش افشا نشده انتقاد کرد که در مرود اين پروگرام با خبرنگاران صحبت کرده بود. او گفت افشاي اطلاعات محرمانه جرم است و علاوه کرد که در نتيجۀ اين گزارش هاي وسايل نشراتي دشمنان اطلاعاتي را دريافت کردند که نبايد ميکردند. رهبر ايالات متحده همچنان از مجلس سنا تقاضا کرد تا تمديد لايحۀ وطن پرستي را قبل از بسر رسيدن مدت اعبار آن تا دو هفتۀ ديگر تصويب کند. او گفت تهديد دهشت افگني بامنيت ملي در عين زمان از اعتبار ساقط نميشود. بروز جمعه، يک دستۀ سناتوران دو حزب مانع اين لايحه شده گفتند که بحکومت دسترسي زياده از حد باطلاعات در مورد شهروندان ميدهد. احتمال دارد وقتي مجلس سنا در سال آينده دوباره بجلسات خود آغاز کند اين موضوع را بار ديگر مطرح نمايد.

XS
SM
MD
LG