لینک های دسترسی

Breaking News

شاملين کنفرانس جهاني تجارت بتوافق رسيدند.


۱۴۹ عضو سازمان جهانئ تجارت در هانک کانگ ، به هدف تقويۀ تجارت آزاد و سر انجام از بين بردن تقاوي هاي صادرات محصولات زراعتي ، به يک توافق رسيدند.

اين توافق ، بعد از ۶ روز مذاکره ، بروز يکشنبه در هانک کانگ به پايان رسيد. بر اساس اين موافقت نامه ، حکومات غني ، تا سال ۲۰۱۳ تقاوي هاي زراعتي شان را فسخ خواهند کرد.

کشور هاي فقير ميگويند اين تقاوي ها ، رقابت زارعين دول فقير را در عرضۀ محصولات زراعتي به بازار هاي جهان ، مشکل خواهد ساخت. ولي منتقدين ميگويند اين موافقت نامه از کشور هاي غني ، خواستار انجام کمک هاي لازمه براي کشور هاي فقير نشده است.

در حاليکه وزراي امور تجارتي جهان مذاکرات خود را به پايان ميرسانيدند ، اعتراص کنندگان ، براي يک راهپيمائي آخري ، در جاده هاي هانگ کانگ بيرون برآمده بودند.

طبق گزارش خبر نگار صداي امريکا از هانگ کانگ ، بين اعتراض کنندگان و پوليس بر خوردي جدئ صورت نگرفته است.

XS
SM
MD
LG