لینک های دسترسی

ايران و اروپائيان در ماۀ جنوري ملاقات ميکنند


هيئت هاي ايران و اروپا موافقه نموده اند که ماۀ جنوري بار ديگر ملاقات کرده و روي پروگرام جنجال برانگيز ذروي ايران مذاکره کنند. مامورين هردو جانب در جريان ملاقات امروزي در ويانا باين توافق رسيدند. دپلومات هاي برتانيه، فرانسه و آلمان در صدد کسب تضميناتي هستند که ايران به تعليق مامورين ايراني امروز گفتند مذاکرات امروزي بايد به بميان آمدن يک تقسيم اوقات براي از سرگرفتن کامل کار بر توليد کامل حلقۀ مواد سوخت ذروي بيانجامد. بيش از دو سال مذاکرات بين دو جانب در ماۀ آگست قطع گرديد. مذاکرات امروزي اولين تماس بين دو جانب از ماۀ آگست باينطرف است. ايالات متحده ادعا ميکند که ايران کوشش ميکند اسلحۀ ذروي توليد نمايد ولي تهران آنرا تکذيب ميکند.

XS
SM
MD
LG