لینک های دسترسی

صدام: امريکائيان مرا شکنجه کردند


صدام حسين بمحکمه اي که او را باتهام جرايم عليۀ بشريت محاکمه ميکند گفته است در توقيف ايالات متحده لت و کوب و شکنجه شده است. صدام ميگويد که امريکائيان او را در هر نقطۀ بدنش لت و کوب کرده اند و آثار آن اثبات ادعايش است. او در جريان محاکمه اش که امروز از سر گرفته شد اين اتهامات را بعمل آورد. او بعد ازانکه عمدتاً در جريان گواهي شاهدان در مورد قتل عام ۱۴۰ شيعه در دوجيل خاموش بود، اين موضوع را بيان کرد. يک شاهد گفت که محافظين پلاستيک مذاب را بر توقيف شدگان ريخته و به آن ها شک برقي ميدادند. صدام حسين و هفت همدستش متهم هستند که ۲۳ سال قبل شکنجه و قتل بيش از ۱۴۰ شيعۀ دهکدۀ دوجَيل را که نقطۀ آغاز سؤ قصد ناکام عليۀ صدام بود، هدايت داده و مرتکب شده بودند.

XS
SM
MD
LG