لینک های دسترسی

Breaking News

افراد مسلح فلسطيني دو گروگان غربي را آزاد کردند


شاهدان عيني ميگويند افراد مسلح فلسطيني دو معلم غربي را که در طول روز اختطاف کرده بودند، آزاد نمودند. آنها اين دو نفر را در کوشش جهت کسب آزادي چندين تندرو زنداني، در غزه اختطاف کردند. طبق گزارش اين معلمين که در راۀ وظيفه در شهر غزه اختطاف شدند، چند ساعت بعدتر در مقر محمود عباس، رهبر فلسطينيان مصون و محفوظ بودند. جزئيات آزادي آنها واضح نيست. افراد مسلح جبهۀ آزادي بخش مردم فلسظين طي بيانيه اي ادعاي مسؤليت کرده و رهائي احمد سعادت، رئيس آن سازمان را تقاضا کرده بودند. او و چندين عضو ديگر آن گروه در يک زندان فلسطيني تحت نظارت خارجيان هستند. آنها بخاطر نقش شان در قتل سال ۲۰۰۱ رهاڤان زيڤي وزير کابينۀ اسرائيل زنداني شده بودند.

XS
SM
MD
LG