لینک های دسترسی

Breaking News

زخمي شدن دوعسکرقواي حفظ صلح  ناتو در افعانستان


انفجاربم تعبيه شده در کنار يک جاده در شمال افغانستان ، دو عسکر قواي حفظ صلح برهبري ناتو و دو غير نظامي افغانرا مجروح ساخته است .

يک سخنگوي قواي معاونت امنيتي بين المللي يا « ايساف» ميگويد انفجار امروزدوشنبه وقتي رخداد که عساکر از يک جاده عمدۀشهر بغلان عبور ميکردند .

عساکرز خمي بيک شفاخانه ناتو برده شدند و قرار اطلاع دروضع ثابت قراردارند .

شخصي که مدعي بود سخنگوي طالبان است مسئوليت اين حمله را ادعا کرده است .

عساکر حفظ صلح برهبري ناتو اکثر در کابل و مناطق نسبتاً مصئون در شمال و غرب افغانستان تعبيه شده اند، و حملات طالبان عليه آنها در مقايسه به حملات آنها عليه عساکر تحت رهبري ايالات متحده در ساحات متشنج جنوب و شرق افغانستان نادر بوده است .

XS
SM
MD
LG