لینک های دسترسی

Breaking News

مشاور امور اقتصادي پوتين استعفي نموده است 


مشاور امور اقتصادي ويلاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه استعفي خود را ارائه نموده و گفته است که ديگر قادر نيز که وظايف خود را بطور موثري انجام دهد

اندري ايلا ريونوف به خبرنگاران امروز سه شنبه در ماسکو گفت که اين تصميم وي از انچه او تغييرات اخير در مشي سياسي و اقتصادي کشور خود ارتباط دارد

در اوايل امسال ايلاريونوف از بعضي از وظايف به شمول مسووليت او بحيث فرستاده خاص روسيه به گروه هشت کشور صنعتي سبکدوش گرديد . درحاليکه بحيث مشاور رئيس جمهور پوتين کار ميکرد وي از قيوداتي که شکايت مينمود که بر ابراز نظر او وجود داشت

ايلاريونوف از اقدام حکومت براي اعاده کنترول دولت بر سکتور انرژي انتقاد کرد مخصوصا از اقدام حکومت عليه يوکاس شرکتي که باري يکي از بزرگترين شرکت هاي نفت روسيه را تشکيل ميداد

XS
SM
MD
LG