لینک های دسترسی

Breaking News

يک گروه حقوقي ميگويد، پليس چين بروز عيد ميلاد مسيح به چندين کليسا حمله نموده است


يک سازمان حقوق مذهبي مستقر در ايالات متحده ميگويد، مقامات چين چندين رهبر کليسا را در جريان حملاتي در کليسا هاي مخفي در روز عيد ميلاد مسيح، باز داشت کرده اند.

انجمن کمک چين از شاهداني نقل قول کرده که بروز ۲۵ دسمبر که روز عيد ميلاد مسيح بود پليس در منطقۀ شمالغربي سينکيانگ بر جريان دعا خواني در يک کليسا که بيش از دوصد نفر در آن بودند، حمله کرد.

اين گروه مي گويد ۱۲ رهبر کليسا باز داشت شدند که هفت تن آنها تاکنون آزاد شده اند. انجمن کمک چين مي گويد، پليس چين همچنان حملاتي را در يک کليساي مخفي ديگر وهمچنان منازل بعضي کشيش ها انجام داده اند. چين يک فهرست مذاهب منظور شدۀ دولتي دارد و تنها مراسم مذهبي را در کليسا هاي دولتي اجازه ميدهد که بشدت تحت کنترول ميباشند. چين سابقۀ باز داشت افرادي را دارد که خارج ازمقررات مجوزه، ازيک مذهب پيروي ميکنند.

XS
SM
MD
LG