لینک های دسترسی

پاکستان از ضرب الاجل خروج خارجيان جهت ترک مدارس مذهبي منصرف شده است


چنين بنظر ميرسد که حکومت پاکستان از تقاضا براي خروج همۀ شاگردان خارجي که در مکاتب اسلامي که بنام مدارس نيز ياد ميشوند شامل هستند وضرب الاجل آنرا تا ۳۱ دسمبر تعين کرده بود، منصرف شده است.

آفتاب خان شيرپاو، وزير داخلۀ پاکستان گفت براي خروج طالبان خارجي مدارس ضرب الاجلي وجود ندارد و حکومت در نظر ندارد آنها را اخراج کند. او به آژانس خبرگزاري رويتر گفت با آنهم اين طالبان بايد بزودي ممکن پاکستان را ترک کنند. هفتۀ گذشته آن وزارت گفته بود که از ضرب الاجل بايد پيروي شود.

نمايندگان مدارس گفته اند که بمقابل هرنوع اخراج مقاومت خواهند کرد.

چندين ماه قبل، پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان بهمۀ خارجيان هدايت داده بود که تا ختم سال جاري مدارس پاکستان را ترک کنند ورنه اخراج خواهند شد. اين هدايت بخشي از مساعي حکومت جهت سرکوب کردن افراطيت اسلامي بود.

مامورين ميگويند در حدود ۷۰۰ طالب خارجي هنوز در مدارس هستند. صدها تن ديگر در ماه هاي اخير کشور را ترک کرده اند.

XS
SM
MD
LG