لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان از ضرب الاجل خروج خارجيان جهت ترک مدارس مذهبي منصرف شده است


چنين بنظر ميرسد که حکومت پاکستان از تقاضا براي خروج همۀ شاگردان خارجي که در مکاتب اسلامي که بنام مدارس نيز ياد ميشوند شامل هستند وضرب الاجل آنرا تا ۳۱ دسمبر تعين کرده بود، منصرف شده است.

آفتاب خان شيرپاو، وزير داخلۀ پاکستان گفت براي خروج طالبان خارجي مدارس ضرب الاجلي وجود ندارد و حکومت در نظر ندارد آنها را اخراج کند. او به آژانس خبرگزاري رويتر گفت با آنهم اين طالبان بايد بزودي ممکن پاکستان را ترک کنند. هفتۀ گذشته آن وزارت گفته بود که از ضرب الاجل بايد پيروي شود.

نمايندگان مدارس گفته اند که بمقابل هرنوع اخراج مقاومت خواهند کرد.

چندين ماه قبل، پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان بهمۀ خارجيان هدايت داده بود که تا ختم سال جاري مدارس پاکستان را ترک کنند ورنه اخراج خواهند شد. اين هدايت بخشي از مساعي حکومت جهت سرکوب کردن افراطيت اسلامي بود.

مامورين ميگويند در حدود ۷۰۰ طالب خارجي هنوز در مدارس هستند. صدها تن ديگر در ماه هاي اخير کشور را ترک کرده اند.

XS
SM
MD
LG