لینک های دسترسی

کمبوديا دو تن از فعالين حقوق بشر را توقيف کرد


پوليس کمبوديا دو تن از فعالين حقوق بشر را باتهام افترا توقيف کرده است.

پوليس امروز کم سوکها، مدير مرکز حقوق بشر را که ايالات متحده تمويل ميکند، بعد از يک مقابلۀ دو ساعته در دفترش توقيف کرد. پوليس همچنان يينگ ڤيراک، يک کارمند ديگر حقوقي آن مرکز را بعين اتهام توقيف نمود.

پوليس از تبصره روي اين توقيف خودداري کرد. اما گزارش ها حاکيست که ممکن است اين اتهام افترا با رابطه به شعاري باشد که در يک مظاهرۀ حقوق بشر در لوحه اي نوشته شده بود.

هون سين، صدراعظم کمبوديا عليۀ چندين نفر بخاطر انتقادات شان از يک معاهدۀ علامه گزاري سرحدي که در ماۀ اکتوبر با ويتنام امضا کرده، اقامۀ دعوي نموده است. ملل متحد، ايالات متحده و اتحاديۀ اروپائي در هفته هاي اخير در مورد محکوميت ها بخاطر انتقاد از موافقتنامه اظهار نگراني کرده اند.

XS
SM
MD
LG