لینک های دسترسی

Breaking News

بتاريخ دوم جنوري ۱۹۸۰ ، جيمي کارتر رئيس جمهور وقت...


سال قبل ، بتاريخ دوم جنوري ۱۹۸۰ ، جيمي کارتر رئيس جمهور وقت ايالات متحده امريکا در يک عکس العمل شديد به مداخلۀ نظامي شوروي در افغانستان از مجلس سناء خواست تا اقدامات مربوط به پيمان تسليحات ذره وي موسوم به سالت دو (۲) را معطل قرار دهد و سفير امريکا به اتحاد شوروي را فرا خواند.

اين اقدامات بيانگر آن بود که با مداخلۀ نظامي شوروي در افغانستان روابط امريکا- شوروي شديداً برهم خورده بود و دور ديتانت ديگر به پايان رسيده بود. تهاجم نظامي شوروي به افغانستان و بقدرت رسيدن يک دولت دست نشاندۀ شوروي در آن کشور روابط ايالات متحده امريکا و اتحاد شوروي را به يک نقطۀ انفصال رسانيد.

در حاليکه منشي مطبوعاتي رئيس جمهور کارتر اين اقدام روسيه را يک تهديد جدي به صلح خواند، بتاريخ دوم جنوري ، وي اعلان نمود که حکومت کارتر از سناء خواست تا اقدامات مربوط به پيمان تسليحات ذره وي موسوم به سالت دو (۲) را که يک پيمان پيچيدۀ مربوط به عملکرد هاي ذره وي بود ، معطل قرار دهد.

کارتر ، توماس واتسن سفير امريکا به اتحاد شوروي را ظاهراً براي مشورت به واشنگتن خواست اما اين اقدام در حقيقت براي آن صورت گرفت که يک پيام قوي ايرا به شوروي ها بفرستد که مداخله نظامي در افغانستان غير قابل قبول است.

اشغال افغانستان توسط شوروي يک نقطۀ مهم چرخش در روابط امريکا و شوروي بود که از سبب آن دوره ديتانت و روابط نزديک بين شوروي و امريکا که در دوره رياست جمهوري ريچارد نکسن ايجاد گرديده بود پايان يافت.

کارتر در انتخابات ۱۹۸۰ در مقابل رونالد ريگن بازنده شد که وي يک سياست خارجي سرسختانه تر را وعده و عملي نمود.

XS
SM
MD
LG