لینک های دسترسی

تعداد تلفات ناشي از انهدام عمارت در مکۀ معظمه بلند رفت


تعداد تلفات ناشي از انهدام عمارت در مکۀ معظمه در حالي به بلند رفتن ادامه ميدهد که عملۀ نجات در مخروبه هاي آن عمارت مشغول جستجو هستند.

مامورين عربستان سعودي اکنون ميگويند ۵۳ جسد از زير مخروبه هاي هوتل حجاج برون شده است. عملۀ نجات بجستجوي خود براي قربانيان ادامه ميدهد. از اثر انهدام اين عمارت ده ها تن ديگر مجروح شده اند.

شاهدان عيني ميگويند قربانيان حجاج تونس و امارات متحد عربي بودند.

اين عمارت در نزديک حرم شريف در مکۀ معظمه قرار داشت. علت اين انهدام هنوز معلوم نيست.

در حدود يک مليون حاجي هم اکنون در مکه هستند ولي انتظار ميرود اين رقم تا روز يکشنبه که آغاز مراسم است به بيش از دو مليون نفر بلند برود.

XS
SM
MD
LG