لینک های دسترسی

حريق خيمه در کشمير پاکستان سه طفل را هلاک ساخت


در کشمير پاکستان از اثر حريق در يک خيمۀ مصيبت رسيدگان زلزله سه طفل هلاک شدند.

يک مامور امور صحي ميگويد اين سه کودک در سنين بين دو تا شش قرار داشتند. سه نفر ديگر، بشمول يک مرد ۷۵ ساله جراحات شديد سوختگي برداشتند.

زلزلۀ هشتم اکتوبر باعث هلاکت بيش از ۷۳ هزار نفر شد. مليونها نفر هنوز هم بيخانمان هستند. در عين زمان ملل متحد اين گزارش ها را تحت تحقيق قرار داده که مصيبت رسيدگان زلزلۀ پاکستان عملۀ هليکوپترها را مجبور ساختند آنها را از محل وقوع زلزله انتقال بدهند.

گزارش ها حاکيست که ده ها تن از مصيبت ديدگان بر هليکوپترهاي ملل متحد که مواد را به قريۀ دوردست باره ملا در کشمير پاکستان انتقال ميداد حمله کردند.

آژانس اسوشيتد پرس از قول مامورين ملل متحد گزارش داد که چنان بنظر ميرسيد که آنها از کوه ها فرود آمده و ميخواستند از سردي فرار کنند.

XS
SM
MD
LG