لینک های دسترسی

Breaking News

تهديد  يک عضوائتلافي  حکومت پاکستان


يک متحد کليدي حکومت ائتلافي پاکستان تهديد کرده است هرگاه سرکوبي نظامي تندروران قبايلي ولايت بلوچستان پاکستان ادامه يابد ، از حکومت پاکسنتان خارج خواهد شد .

جنبش قومي متحده پاکستان به حکومت پاکستان تا روزجمعه وقت داده است عمليات سرکوب کننده قبايل محلي بلوچ را قطع کند .

شيخ رشيد احمد وزير اطلاعات پاکستان گفت حکومت پاکستان سعي خوهد کرد به ملاحظات جنبش قومي متحده ه و نگراني هاي آن رسيدگي نمايد .

اردوي پاکستان در ماه قبل بيک سرکوبي بزرگ مخفي گاه هاي شورشيان قبايلي بلوچستان بعد از آن شروع کرد که شورشيان بر اهداف نظامي حکومتي پاکستنان بيک سلسله راکت اندازي ها شروع کردند .

قبايل بلوچ در تقاضا براي حصول سهيمه بزرگتر درعوايد منابع طبيعي آن ولايت و کسب حقوق سياسي بيشتر شورش بسويه پائين را انجام داده و با پلانهاي اسلام آباد براي ايجاد قشله هاي بزرگ عسکري درآن ولايت غريب مخالفت دارند .

XS
SM
MD
LG