لینک های دسترسی

در مطبوعات جهان: فشرده مقاله مجله اکونو ميست مورد حضور قوماندان هاي طالبان و...


مجله اکونو ميست تقديم ميشود مجله مي نويسد:

در پارلمان جديد افغانستان که از اغاز کار ان سه هفته سپري ميشود ، علايم حسن نيت به مشاهده رسيده و تقاضاي هاي براي اتحاد ملي طنين انداز است.

براي يک پارلماني که متشکل از مجاهدين سابق ،و قوماندان هاي طالبان ،کمونيست ها و ،رهبران قبايلي و کارشناسان شهري است ، اغاز بدي نيست ،ولي اين روحيه تا چه وقت دوام خواهد داشت؟

اکثر مردم خوش نيستند که عاملين جنگ داخلي ، کرسي هاي را در پارلمان اشغال کرده اند. سه تنظيم عمده مجاهدين ،يعني حزب اسلامي ، جمعيت اسلامي و اتحاد اسلامي در پارلمان قدرت زياد دارند و بيش از نصف انها اعضاي مجاهدين سابق اند.

مجله اکونوميست به ادامه مي نويسد: جاي بسيار خوشي است که اين همه مجاهدين مسلمانان تند رو نيستند ، و گمان ميرود صرف در حدود پنجاه ، از جمله ۲۴۹ عضو پارلمان ، در اين رديف قرار گيرند. و فکر ميشود که تقريبا به عين تعداد ، صرف محافظه کاران اند. پارلمان با صلاحيت هاي که در برکناري وزراء و تصويب قوانين دارد ،شايد کار حامد کرزي ،رئيس جمهور را مشکل سازد.

مجله اکونوميست خاطر نشان ميسازد که حامد کرزي در مساعي براي انتخاب رئيس پارلمان واضحا از عبدل رسول سياف ، يک مسلمان تندرو که در دست داشتن به جرايم جنگي متهم است ، طرفداري نمود ، زيرا قرار معلوم حامد کرزي وي را يگانه کانديد مي پنداشت که قادر است يونس قانوني ، رهبر جناح مخالف حکومت را در مبارزه براي اشغال کرسي رياست پارلمان ، شکست دهد. اما ، سوابق زمان جنگ سياف ، يک تعداد پشتون هاي اعضاي پارلمان را وادار ساخت از يونس قانوني که در قوم تاجک است ، راي بدهند.

مجله اکونوميست مي نويسد که يک ازمون مهم براي پارلمان در اواخر ماه جاري زماني معلوم خواهد شد که حامد کرزي ، کابينه خود را براي تصويب به پارلمان ارائه کند. احتمال دارد بعضي اعضاي کابينه مخصوصا تعليم يافته هاي غرب و تکنوکرات ها وظايف شان را از دست بدهند. زيرا افغان هاي بطور عموم از حرکت بطي باز سازي کشور رضايت ندارد.

همچنان ، انجو ها يعني سازمان هاي غير حکومتي ، هدف قرار خواهند گرفت زيرا بطور عموم انها بي عرضه و اسراف کار پنداشته ميشوند ، و اکثر اعضاي پارلمان ميگويند که ميخواهند پول کمک خارجي از طريق وزارت هاي هاي حکومت به مصرف رسد.

ضمنا نشريه امريکن انتر پرايز انستيوت مي نويسد ، در حاليکه سياستمداران امريکا ماه هاي اخير سال ۲۰۰۵ را در مباحثه روي حضور نظامي امريکا در عراق سپري کردند ، همتا هاي شان در هالند در باره اينده واحد نظامي هالند در افغانستان ،جر و بحث داشتند. موضوع ، وعده هاگ براي تعبيه بيش از هزار عسکر در ولايت نارام اورزگان در تابستان است ، يعني موقعيکه ناتو مسئوليت اوضاع را در جنوب افغانستان بعهده گيرد.

مشکلات با هالند در خزان امسال زماني اغاز گرديد که اداره استخبارات نظامي انکشور گزارشي را ترتيب کرد که در ان شرايط خطرناک در اورزگان شرح داده شده و پيش بيني شده است که اگر هالند قوا را در انجا بفرستد ، تلفاتي را متحمل خواهند شد.

اعضا ي پارلمان هالند عليه اعزام عساکر به انجا به مخالفت بر خاستند ، و بموجب يک سروي عقايد عامه۷۱ فيصد مردم هالند با اعزام عساکر کشورشان به افغانستان مخالفت نمودند.

گرچه حکومت هالند سر انجام در قبل ميلاد مسيحي، با تعبيه عساکر موافقه کرد، و اما فيصله نهائي را به پارلمان گذاشت که بايد در ماه فبروري قضاوت نهائي را خودرا در اين باره صادر کند.

XS
SM
MD
LG