لینک های دسترسی

پارلمان روسيه الزامات جاسوسي را مورد بحث قرار ميدهد


مجلس سفلاي پارلمان روسيه اعلام داشت که درنظر دارد الزامات جاسوسي ديپلومات هاي سفارت برتانيه در ماسکو را مورد بحث قرار دهد.

بوريس گريزلوڤ رئيس دوماي دولتي روسيه گفت اعضاي آن مجلس دربارۀ آن الزامات نگران اند و آنرا در جلسۀ روز چهارشنبه مورد بحث قرار خواهند داد.

روز دوشنبه يک نطاق ادارۀ خدمات امنيت فدرال روسيه گفت الزامات يک حلقۀ جاسوسي که در يک برنامۀ مستند تلويزيون دولتي روز يکشنبه روسيه نشر شد،حقيقت دارد.

گزارش نشان ميداد که مامورين ادارۀ اف اس بي ميگفتند که جاسوسان برتانيه يک آلۀ مخابراتي برقي را درداخل يک سنگ در يک پارک واقع در خارج ماسکو جابجا ساخته اند. آنها گفتند که آن سنگ اطلاعات را ذريعۀ يک آلۀ کمپيوتري کوچک دستي اخد وانتقال داده ميتواند. آن ها گفتند که جاسوسان برتانوي همراه با عمال روسي شان که توسط برتانوي ها استخدام شده بودند هنگامي دستگير شدند که از آن آله استفاده ميکردند. مامورين ادارۀ امنيت فدرال روسيه ميگويند افراد استخدام شدۀ روسي بعداً توقيف شدند. وزارت خارجۀ برتانيه از اينکه ديپلوماتهايش در ماسکو جاسوسي ميکنند انکار کرد.

XS
SM
MD
LG