لینک های دسترسی

Breaking News

مصاحبۀ خانم فرح کريمي عضو پارلمان هالند در برنامه صحبت باراديو آشناي صداي امريکا


فرح کريمي عضو پارلمان هالند ميگويد دولت هالند مايل است قواي اضافي به افغانستان بفرستد ولي نميخواهد آن قوا به ولايت آشوب زدۀ ارزگانگ مستقر گردد. وي در برنامۀ صحبت با راديو آشناي صداي امريکا گفت احزاب سياسي ومردم هالند اصلأ با روش ايالات متحده در افغانستان مبني داشتن زندانهاي مخفي، تلاشي خانه ها، بمباردمان قريه جات و زنداني ساختن افراد به ظن دهشت افگن وداشتن ارتباط با القاعده انتقاد دارد و ميخواهند ايالات متحده اين روش خود را تغيير بدهد. به همين لحاظ پارلمان هالند تصميم در مورد ارسال قوا به افغانستان را تا اخير اين ماه به تصخير انداخته است.

XS
SM
MD
LG