لینک های دسترسی

Breaking News

انهدام بام يک عمارت در پولند ۶۶ نفر را کشت


لخ کچينسکي، رئيس جمهور پولند ميگويد از اثر انهدام بام در يک مرکز نمايشگاه در جنوب پولند ۶۶ نفر هلاک شدند.

در اين واقعۀ ديشبي در شهر کتوڤيچي حد اقل ۱۴۱ نفر مجروح شدند.

مقامات در پولند گفتند به نسبت برودت در طول شب گذشته، انتظار ندارند کس ديگري را زنده بيابند. آنها ميگويند فعاليت هاي نجات اکنون صرف برون کشيدن اجساد است.

لخ کچينسکي يک مدت عزاداراي را اعلام کرده است.

مردم از سراسر اروپا دران عمارت براي تماشاي نمايشگاۀ کبوترها اجتماع کرده بودند. هنوز معلوم نيست که وقت انهدام بام عمارت چند نفر در داخل آن عمارت بودند. علت انهدام برفباري شديد خوانده شده است. اين سردترين زمستان پولند طي ده ها سال است.

XS
SM
MD
LG