لینک های دسترسی

Breaking News

جلساتIAEA روي موضوع ايران تا روز شنبه ملتوي شد


ادارۀ مراقبت ذروي ملل متحد جلسه براي اتخاذ تصميم جهت ارجاع ايران بخاطر پروگرام ذروي بشوراي امنيت ملل متحد و يا عدم آن، تا روز شنبه ملتوي گرديده است.

نمايندگان کشورهاي اروپائي و ايالات متحده در ادارۀ بين المللي انرژي ذروي در عقب صحنه فعاليت ميکنند تا پشتيباني از ارجاع ايران بشوراي امنيت ملل متحد را وسيعتر سازند.

قرار بود امروز روي موضوع راي گيري شود.

بعضي از کشورهاي هيئت مديرۀ ۳۵ عضوي مخالف مسودۀ قطعنامه هستند که تهران را بخاطر وضع تعزيرات بشوراي امنيت ملل متحد ارجاع ميکند.

مامورين ايالات متحده و اتحاديۀ اروپائي ايران را به کوشش براي کسب اسلحۀ ذروي متهم ميکنند. ايران ميگويد پروگرام ذروي آن کشور صرف براي مقاصد مسالمت آميز است و تهديد کرده که اگر بشوراي امنيت ملل متحد ارجاع گردد همکاري خود را کاهش خواهد داد.

XS
SM
MD
LG