لینک های دسترسی

غرق کشتئ مصري در بحيرۀ احمر


نجات يافتگان کشتئ مصرئ که در بحيرۀ احمر غرق گرديد ميگويند ، کپتان اين کشتي ، صد ها تن از مسافرين و کارمندان کشتي را ، در هنگاميکه کشتي در حال آتش سوزي بود ، به عقب گذاشته و خود زريعۀ يک قايق نجات ، محل واقعه را ترک گفت.

رسانه هاي خبري غربي ، از قول نجات يافتگان ديگر ميگويند ، کپتان اين کشتي ، با وجود حريق که صرف يک ساعت بعد از ترک کشتي از بندرعربستان سعودي واقع شد ، نخواست به آن بندر بر گردد.

ولي يک تن از مامورين مالک اين کشتي ، به رسانۀ خبري رويتر در شام شنبه گفت ، کپتان مسول اين واقعه نمي باشد. مقامات بروز شنبه اظهار نمودند که حدود ۴۰۰ نفر نجات داده شده و حدود ۲۰۰ جسد کشف گرديده است ، و ۸۰۰ نفر ديگر که اکثريت شان کارگران مصري بوده و در حال برگشت به کشور شان بودند ، هنوزهم مفقود الاثر هستند.

مقامات امور دريائي ميگونيد ، اين کشتي که ۱۲ هزار تن وزن داشت ، شام پنجشنبه بندر دوبهئ سعودي را ترک گفته و روانۀ بندر سفاگۀ مصر بود.

XS
SM
MD
LG