لینک های دسترسی

اعلاميه حکومت چيچنيا در ارتباط به نشر کاريکاتور ها


حکومت چيچنيا ميگويد بخاطر نشر کارتون هائي که حضرت محمد پيامبر اسلام را نشان ميدهد و بار اول در کشوردنمارک پخش شده ، آن حکومت همه موسسات دنمارکي رااز پيشبرد مزيد فعاليت در چينچنا منع مي کند .

معاون صدراعظم چينچا ميگويد حکومت مورد حمايه روسيه ديگربه هيچ موسسه دنمارکي اجازه فعاليت و کار در آن ولايت جنگ زده را نخواهدداد که درآن عساک رروسيه طي ساليان زياد عليه مسلمانهاي جدائي طلب جنگيده اند .

XS
SM
MD
LG