لینک های دسترسی

بازارتبادلۀ اسعار اروپايي امروز سه شنبه  در حال رکود بود


قيمت طلا در لندن چهار دالرو۵۵ سنت نزول کردو به ۵۶۸ دالر و۲۵ سنت في اونس بفروش رسيد. قيمت طلا در هانکانگ نيز۴۰ سنت کمتر بود. که به ۵۶۹ دالرو ۶۰ سنت بفروش رسيد.

ارزش دالر در لندن در برابر ساير اسعار معتبر خارجي کاهش يافت.

يکي از خبر هاي جالب اقتصادي امروز بلند رفتن قميت اسهام هندي براي اولين بار بود.

تجاران دربمبي شاخص اقتصادي را در نه ماه با افزايش در سرمايه گذاريهاي خارجي در اسهام هندي به بلند سطح نشان دادند.

سال گذشته بازار تبادلۀ اسهام هندي قريب ۴۰ فيصد رشد کرد که علت آن سرمايه گذاري در سکتور هاي بانکداري، اسکان، سمنت و فولاد بود.

با نظري به بازار هاي اسعار واسهام خارجي در آسيا درمييابيم که قيمت ها در بمبي ، جاکارتا ، سنگاپور و تايپي پائين بود و در بنکاک، کوالالمپور،مانيلا، سيول شانگهاي سدني وولينگتن بازار هاي با قيم پائين تر بسته شدند، در توکيوهر دالر به ۱۱۸ پاينت۴۶ ين بفروش رسيد.

XS
SM
MD
LG