لینک های دسترسی

پليس در کشمير هند سه تندرو مظنون مسلمان را به قتل رسانيد


مقامات در کشمير هند مي گويند که سه شورشي مظنون مسلمان را در جريان يک حمله در شمال سري نگر به قتل رسانيده اند.

پوليس ميگويد، شورشيان به گروه لشکر طيبۀ تحت حمايت پاکستان تعلق داشتند. جزئيات اندکي در مورد نشر شده است .

از سال ۱۹۸۹ بدينسو گروه هاي مختلف شورشي بخاطر آزادي کشمير از تسلط هند و يا ادغام آن با پاکستان مي جنگند.

دريک انکشاف ديگر در منطقه بيش از بيست زن مربوط گروه اسلامي زنان بنام دختران ملت در شهر سري نگر اعتراضي را بخاطر محکوم کردن روز عشاق براه انداختند. آنها ميگويند که تجليل از اين روز که روز ابراز دوستي بين عاشقان وزوج هاست ، مغاير فرهنگ و عنعنات اسلامي ميباشد.

XS
SM
MD
LG