لینک های دسترسی

Breaking News

پليس در کشمير هند سه تندرو مظنون مسلمان را به قتل رسانيد


مقامات در کشمير هند مي گويند که سه شورشي مظنون مسلمان را در جريان يک حمله در شمال سري نگر به قتل رسانيده اند.

پوليس ميگويد، شورشيان به گروه لشکر طيبۀ تحت حمايت پاکستان تعلق داشتند. جزئيات اندکي در مورد نشر شده است .

از سال ۱۹۸۹ بدينسو گروه هاي مختلف شورشي بخاطر آزادي کشمير از تسلط هند و يا ادغام آن با پاکستان مي جنگند.

دريک انکشاف ديگر در منطقه بيش از بيست زن مربوط گروه اسلامي زنان بنام دختران ملت در شهر سري نگر اعتراضي را بخاطر محکوم کردن روز عشاق براه انداختند. آنها ميگويند که تجليل از اين روز که روز ابراز دوستي بين عاشقان وزوج هاست ، مغاير فرهنگ و عنعنات اسلامي ميباشد.

XS
SM
MD
LG