لینک های دسترسی

در اعتراضات در مورد نشر کارتونها دو نفر در پاکستان بهلاکت رسيده اند


در اعتراضان امروز سه شنبه در چندين شهر پاکستان دو تن در شهر لاهور به هلاکت رسيده است . در اين شهر بيش از ده هزار نفر بروي جاده ها بر آمده درمورد نشر کارتونهاي جنجال بر انگيز پيامبر اسلام اعتراض نمودند.

آفتاب خان شير پاور وزير داخلۀ پاکستان اين قتل هارا تائيد کرده گفت يک محافظ امنيتي بر مظاهره کنندگاني که سعي داشتند بسوي يک بانک راه شان را باز کنند، گلوله باري کرده است. هرچند اين کارتون ها اول در دنمارک چاپ شده بود، اما جمعيت خشمگين چندين رستوران امريکايي ، يک هوتل ، يک بانک برتانوي ، يک دفتر نارويژي و يک عمارت محلي تجمع افراد را مورد حمله قراردادند. پليس در اسلام آباد مظاهره کنندگان را از داخل شدن درمحلۀ ديپلوماتيک که شديداً از آن محافظت ميشود مانع شد. اعضاي پارلمان پاکستان يک راه پيمايي ساکت را در جادۀ عمدۀ شهر اسلام آباد براه انداختند.

همچنان امروز سه شنبه حوزه منويل براسو رئيس کميسيون اروپايي از دنمارک بخاطر منازعۀنشر کارتونها دفاع کرده گفت آزادي بيان قابل بحث نيست .

براسو گفت وي درک ميکند که بسياري مسلمانان در سرتاسر جهان از اين موضوع منزجر شده اند اما هيچ چيزي خشونت را موجه نمي سازد، وي حملات بر سفارت هاي دنمارک را در چندين کشور کاملای غير قابل قبول خواند.

XS
SM
MD
LG