لینک های دسترسی

حملات در مناطق جنوبشرقي پاکستان  پايپ لاينهاي گاز راخسارمند ساخت


مامورين پاکستان مي گويند انفجار بم، يک قطار آهن مسافربري را در ايالت بلوچستان از ميسرش منحرف ساخت .

از جراحاتي گزارش داده نشده است . اين حمله امروز دوشنبه در جنوبشرق کويته مرکز ايالت بلوچستان بوقوع پيوست .

قبل از آنکه انفجار بخشهايي از قطار را منحرف سازد، قواي امنيتي در قطار، با حمله کنندگان تبادلۀآتشباري نمودند.

قبل بر آن مامورين گفتند انفجار بم ها دو لولۀ انتقال گاز را در بلوچستان خساره مند ساخت و انتقال گاز به سه دستگاه عمدۀ توليد برق قطع گرديد.

از جانبي بعد از انفجاراتي بروز يکشنبه در نزديک شهرک شاه ولي در غرب شهر ملتان پاکستان، حريق هاي رخ داد ولي جراحاتي ناشي از اين حمله گزارش نشده است.

بلوچستان در اثرفعاليت هاي افراد قبايلي که خود مختاري وسيعتر و افزايش سهميۀ درمفادمنابع وسيع نفت وگاز ايالت را تقاضا دارند، در گير آشوبها بوده است .

XS
SM
MD
LG