لینک های دسترسی

Breaking News

ويروس اچ پنج مربوط انلفولانزاي پرندگان و مرغان در پاکستان  پيدا شده است


مامورين پاکستاني مي گويند آزمايشات ويروس نوع اچ پنج انفلوانزاي پرندگان را نشان داده واو لين واقعۀ گزارش شدۀ مرض انفلوانزاي مرغان وپرندگان طي دوسال در پاکستان ميباشد.

مقامات ميگويند نتيجه گيري آزمايش نشان ميدهد که احتمالاً اين ويروس از نوع ويروس کشندۀ اچ پنج ان يک نيست .

يک مامور وزارت زراعت پاکستان امروز دوشنبه گفت آزمايشات مقدماتي مرغان مربوط دو فارم در شمالغرب پاکستان وجود ويروس اچ پنج رانشان داد اما مقامات مي گويند چنين معلوم ميشود که اين ويروس نوع کمتر مهلک آن باشد.

مامورين مي گويند مرغان مبتلا شده در محلات چارصده و ابت آباد پيدا شده است.

پاکستان واردات گوشت و پرندگان زنده را از هند، ايران وفرانسه هفتۀ گذشته بعد از آن منع قرار داد که آن کشورها از موجوديت ويروس اچ پنج ان يک گزارش دادند.

XS
SM
MD
LG